Om gården

Gården började byggas 1917 av Emil och Hanny Snell. Huset som har timmerstomme stod färdigt för inflyttning 1920. Framför gården fanns en väg (nu Västra slingans elljusspår), då kallades den vägen för ”Flodmans vägen”. Detta efter familjen Flodman som bodde i Hede. Den fastigheten finns ej kvar idag, men det går att finna lämningar efter den inne i skogen mitt emot Hedebacken.

Senare köptes en täkt till fastigheten, ”Munterska täkten”, Den hör fortfarande till gården och går att finna där Västra slingan viker av till 2,5 km. Det står ett vindskydd på fastigheten och man kan också se lämningar efter en stengärdesgård. Idag är täkten skog, men planer finns att öppna den igen och låta djur beta där. Täkten har sitt namn efter gubben Munter som hade en gård ungefär där Marielundsvägen är idag.

På gården Charlottenberg bedrevs odling för husbehov samt fanns det några djur. Hanny var känd för sin vackra trädgård och folk passerade ofta för att se den vackra blomsterprakten. Rester av den vackra trädgården finns tyvärr inte kvar, men vi hoppas kunna göra Charlottenberg vackert igen.

Ett av familjens barn, Vera Snell bodde som vuxen på övervåningen med sin familj, ett av barnen i familjen (barnbarn till Emil och Hanny) hette Gösta Löfling, Fridas pappa. På slutet av -60 talet såldes gården.

Den här historien kände vi ej till när vi såg en annons om att fastigheten var till salu, utan det berättade Fridas pappa när vi talade om att vi skulle titta på ett hus. Vi såg ett hus fullt av möjligheter (ja det betyder kraftigt renoveringsbehov). Hade turen att vinna budgivningen och resten är så att säga historia.

Ekologiskt 2.0 – regenerativt jordbruk?

Se filmen nedan för att förstå hur vårt mål att bedriva gården ser ut.

Vår vision och dröm

Vi ser framför oss en gård som bedrivs i samklang med naturen, där riktig mat produceras och där människor får komma nära djur och lära sig mer om dom.

Vi tror att vara en modern ”bonde” idag är att lära av det gamla och koppla ihop det med det moderna. En princip vi tror är viktig är att så långt det går, bedriva ett regenerativt jordbruk, koppla ihop detta med permakultur tänket och givetvis också använda oss av de möjligheter dagens IT erbjuder. Vi vill binda kol, bidra till ökad biologisk mångfald, vi har ett jordklot, låt oss vårda det.

Är vi perfekta? Nej långt ifrån, men vi har en vision och dröm, låt oss leva den och följ gärna med oss på resan!