Våra grisar

Våra grisar är av rasen linderödssvin.

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av tamsvin (Sus scrofa domesticus).

De linderödssvin som finns idag härstammar från Skånes Djurpark. Djurparken har sedan 1952 hållit en svinstam som ursprungligen kommer från Linderödsåsen i Skåne.

Linderödsvin är en lantras som till stor del bevaras av ett antal entusiaster inom Föreningen Lantdtsvinet. Det är en utrotningshotad husdjursras och våra grisar ingår därför i föreningens genbank. Vi tycker det är viktigt att den enda grisen av svensk lantras bevaras, de är inte så förädlade som våra industrigrisar och därmed sundare om än inte lika produktiva.

Kött från Linderödsvin är mörkare och smakar mer än från industrigrisar, mycket bättre tycker vi.