Ved

Vi erbjuder närproducerad ved i från gårdens marker.

Veden som vi just nu säljer har vuxit på marken som bilden nedanför visar.

Vi erbjuder från våren 2021

Långved – löv : 250 kr kubiken.

Kapad och kluven ved: Oklar tillgång just nu.